Sammen om å løfte språket

Flere organisasjoner og ildsjeler arbeider iherdig mot det samme målet, nemlig for å få det kvenske språket løftet opp ett nivå på det Europeiske språkcharteret. Dette arbeidet kan du støtte med noen få tastetrykk.

I den 5. rapporten fra Europarådet med hensyn på Norges implementering av Den Europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk, også kalt Det Europeiske språkcharteret, konkluderer man med at «Kvensk språk er i en prekær situasjon og målrettet innsats er nødvendig for å beskytte og fremme det». En heving fra nivå II til nivå III fører til at «… man forflytter det økonomiske ansvaret for kvensk fra kommunene til de sentrale myndigheter…».

Flere kommuner har allerede gått inn for å støtte et løft fra nivå II til nivå III, deriblant Porsanger, Alta, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen har gjort slike vedtak. Også andre aktører har gått inn for å få kvensk opp på nivå III, deriblant Ungdom Mot Rasisme (UMR) og Nord-Hålogaland Bispedømme.

Man ønsker også å få fylkeskommunene Troms og Finnmark med på dette lasset, slik at man kan stå sammen – og sterkere – om å få gjennomslag hos myndighetene. I den forbindelse er det nå dannet to underskriftkampanjer på Internett rettet mot henholdsvis Troms og Finnmark fylkeskommune, der DU kan signere med ditt navn og gi din støtte til at fylkeskommunene tar opp denne saken og tar et standpunkt. Følg linkene nedenfor, les informasjonen og velg «skriv under sak» helt nederst for å gi din støtte.