Felles markeringsdag for kvener og tornedalinger

Kvener/Tornedalinger i Kurravaara, Nord-Sverige, 1926. Foto hentet fra www.free-photos.biz

Norske kvener og svenske tornedalinger har mye til felles i forhold til historie, kultur og språk. Norske Kveners Forbund og Svenske Tornedalingars Riksförbund har som de to største foreningene kommet fram til en felles markeringsdag.

Valget av dato for markeringsdagen havnet til slutt på 21. september.

Den dagen er det høstjevndøgn, noe som i seg selv markerer en overgang mellom sommer og vinter. Kvener og tornedalinger har i all tid vært knyttet til naturen og høstet av det hav, jord, skog og vann har kunne tilby.

Vi ønsker at dagen skal bli markert med et arrangement knyttet til kvensk og tornedalsk kultur. De to organisasjonene, NKF/RK og STR-T , vil sammen holde et større arrangement i Norge i 2013, når dagen i denne forbindelsen skal markeres for første gang. Organisasjonene har i flere år hatt et omfattende samarbeid og med dette i havn har man tatt samarbeidet atskillig lengre.