«Veien til Ruija» i Manndalen


Den 6. oktober åpnet utstillingen  Tiet Ruijhaan eller Veien til Ruija  på Senter for nordlige folk i Manndalen. Utstillingen presenterer en redegjørelse for de finsktalende folkegruppenes – kvenenes – migrasjon til Ruija, den arktiske kysten av Norge. Den er basert på historisk materiale fra Finland, Sverige og Norge.

Senter for nordlige folk ligger i bygda Manndalen i Kåfjord kommune. Senteret har som formål å utvikle, ivareta og fremme samisk, urfolks og nordlige folks kulturer. Utstillingen Tiet Ruijhaan er i så måte med på å fremme spesielt den kvenske

Det kvenske navnet på Manndalen er Olmavankka. Det er fremdels ikke bevilget plass på stedsnavnskiltet til bygda, som kun bærer det samiske og det norske navnet.

kulturen her nord og forteller en historie om kvenenes reise fra Tornedalen til kysten i Nord-Norge.

Les også: Ny utstilling åpner: Veien til Ruija

Utstillingens fortellere er de to tenåringene Sofie og Matti. Vi følger dem på sine reiser nordover langs to av de historiske hovedrutene; via Tornedalen til Troms og fra Nord-Finland til Varanger i Finnmark. I utstillingen beskriver de reisen, det de opplever på veien, og hva som skjer når de endelig kommer til Ruija.

Historien utfolder seg på det historiske bakteppet for migrasjonen, dens opprinnelse i Finland og Sverige, og de viktigste destinasjonene i Nord-Norge. Innenfor denne rammen utforsker utstillingen en rekke temaer: hvorfor og hvordan de reiste; hva de hadde med seg – både i form av materiell og immateriell kulturarv; ferdighetene de hadde med seg, og ikke minst hva de fant når de ankom Ruija.


Her kan du lese mer om utstillingen.