Ballo fikk hederspris


Norske Kveners Forbunds høyeste utmerkelse, hedersprisen, ble utdelt under et forbundsstyremøte 8.-9. september i Vestre Jakobselv. Utmerkelsen gikk denne gangen til Astrid Ballo.


Prisen deles ut til personer som over tid har arbeidet aktivt for å fremme kvenske saker. Astrid har i en årrekke vært sentral i Nord-Varanger kvenforening og har flere perioder sittet i forbundsstyret, samt vært drivkraft i mange prosjekter som har hatt stor betydning for kvensaken. Hun har selv laget et Kvensk Kvinnenettverk, med egne nettsider. I den senere tid har ho arbeidet for å få satt opp et kvensk teaterstykke i Vadsø. Under overrekkelsen fikk Astrid stor takk for sin innsats gjennom mange år.

Her er Kvensk Kvinnenettverks nettsider.