– En kjempespennende jobb

Lisa Vangen (midten) søker nye utfordringer.

Halti Kvenkultursenter har sendt ut en utlysning om ledig stilling som daglig leder opptil 100% stilling. Nåværende daglig leder, Lisa Vangen, søker nye utfordringer, men står fast ved at jobben er givende og kjempespennende for en som er engasjert i det kvenske.

Søknadsfristen er 12. oktober og en starter i jobben 1. januar 2013.

I utlysningen heter det blant annet at «Arbeidsoppgaver er drift og utvikling av Halti kvenkultursenter IKS, administrative oppgaver, arrangering av festival og kulturtiltak, språkarbeid, prosjektarbeid m.m.»

«Vi ønsker å ansette en person som kan arbeide selvstendig, er utadvendt, fleksibel og har gode samarbeidsevner. Som daglig leder må du ha gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner og kompetanse innen prosjektarbeid. Noe kveldsarbeid må påregnes. Lønn etter avtale»

Søknadsfrist: 12. oktober 2012. Søknad med CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes:

Halti Kvenkultursenter IKS

Hovedveien 2

9151 Storslett

kvenkultursenter@halti.no

Vennligst oppgi referanser. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til styreleder Sigrund Hestdal tlf. 97029007 eller daglig leder Lisa Vangen tlf. 91104059, eller på e-post kvenkultursenter@halti.no.