Kvensk på Storfjord Arbeiderfestival

Foran f.v: Fylkessekretær Eskild Johansen (Ap) og Sara Maria Lindbach. Bilde er fra diskusjonsmøtet med tema «tre stammers møte» under Storfjord Arbeiderfestival. Foto: Ivar Johnsen

Fra 15. – 19. august gikk Storfjord Arbeiderfestival av stabelen på Oteren. Norske Kveners Forbund var representert med leder Anne-Gerd Jonassen og generalsekretær Ivar Johnsen i forbindelse med diskusjonsmøtet med tema «tre stammers møte». 

Anne-Gerd Jonassen satt i panelet sammen med statssekretær Raimo Valle, ordfører i Storfjord Sigmund Steinnes, Vibeke Larsen fra Sametinget, Nestleder i DNA Helga Pedersen og Stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen.

– Jonassen hadde en innledning der hun vektla det positive som skjer i det kvenske miljøet, og samtidig presiserte at de lave bevilgningene til kvenske formål vanskeliggjør kvensk revitalisering. Sara Maria Lindbach åpnet med to egenkompenerte sanger på finsk, og høstet som vanlig stor applaus, sier Ivar Johnsen til kvener.no.

– Vibeke Larsen kom med et spenstig forslag om å etablere en egen samisk og kvensk fjernsynskanal.

Salangen Nyheter var tilstede og har laget et flott videoinnslag fra seminaret. Der får du en smakebit av Lindbachs opptreden, noen ord fra ordfører Sigmund Steinnes i Storfjord samt å høre hva debattleder Willy Ørnebakk og Stortingsrepresentant Tove Karoline Knudtsen hadde å si etter seminaret.

Steinnes sa blant annet følgende under seminaret: – Når du ikke har språket, så taper du noe på veien. Storfjord kommunestyre gjorde – jeg tror det var i 2007 – et vedtak på at man skulle likestille tre språk, ikke bare to. Her er kvensk/finsk, samisk og norsk. Når kommunestyret tok det ansvaret, gjorde man det fordi man ville og ønsket det, derfor ligger det en ekstra kraft i det vedtaket.

Ørnebakk sa blant annet følgende til SN etter møtet: – Realiteten er jo at det samiske har fått mere ressurser, det samiske har kommet mye lengre enn det kvenske, slik at vi ser med glede på at det er flere som nå engasjerer seg for det kvenske og det syns jeg er kjempeflott. For meg var det kanskje ikke helt nytt, jeg har kjent til det, men at vi får det så synlig og så opp og fram som vi klarte her i dag er kjempe bra.

– Det er et stort sprik i mellom de ressursene det samiske har og de ressursene det kvenske enda ikke har fått, som forhåpentligvis var et viktig signal som statssekretæren (Raimo Valle) fikk med seg. Og stortingspolitikerne.

Knudtsen sa blant annet dette til SN: – Jeg syns det var en spennende debatt, panelet kom med mange gode utspill og vi fikk veldig viktige utfordringer også fra de som satt og hørte på, så jeg syns det var en viktig debatt og jeg har fått mange ting jeg skal ta med meg tilbake til stortinget.

Kvensk er definert som et nasjonalt språk, et minoritetsspråk, slik at det forplikter også sentrale myndigheter.

 

 

 

 

Kilde: Salangen Nyheter