Norske Kveners Forbund: – Behov for tiltak på alle områder


Norske Kveners Forbund henviser i en resolusjon fra sitt landsstyremøte, til en tilstandsrapport om kvensk språk og kultur som kom ut for litt siden. I resolusjonen heter det som følger:

Norske kveners forbund/Ruijan Kveeniliitto har lagt fram en tilstandsrapport for kvensk språk og kultur. Rapporten viser at det på alle områder er behov for tiltak som kan styrke kvensk språk og kultur. Dersom språket og kulturen skal få muligheten til å utvikle seg videre er det nødvendig at regjeringen legger fram en forpliktende handlingsplan.

Landsmøte i NKF/RK forutsetter at en slik plan legges fram av regjeringen i nær framtid.

TILSTANDSRAPPORT FOR KVENSK SPRÅK OG KULTUR KAN LESES HER.