Norske Kveners Forbund: – Øk de samlede overføringene til nasjonale minoriteter

Resolusjon fra landsstyremøtet i Alta, 17. og 18. mars 2012.

Norske kveners forbund/Ruijan Kveeniliitto mener at midlene som i dag fordeles mellom de nasjonale minoritetene er for små til at Norge overholder ratifiserte konvensjoner.

Vi ønsker derfor i samarbeid med de andre nasjonale minoriteter at det utarbeides et felles opprop der vi ber regjeringen øke overføringene samlet sett til de nasjonal minoritetene.

Landsmøte ber derfor forbundsstyret gå i dialog med de andre nasjonale minoritetene for å utarbeide et slikt opprop.