Kvensk-norsk Gudstjeneste i Børselv

Den 22. april kl. 17.00 vil det være en kvensk-norsk Gudstjeneste i Børselv Kirke. Man vil synge de 15 kvenske salmene som er å finne i den nye salmeboka. Velkommen til en kultur-historisk Gudstjeneste!

Kristin Mellem, kjent fra «salmebok og kaffekopp» og Kulturkonsulent ved Nord-Hålogaland bispedømmekontor deltar med fiolin og sang. Torgeir Norwich presenterer den ny-oversatte kirkeboken på Kvensk. Denne boken vil også bli utdelt under gudstjenesten. Kantor Kristian Paulsen fra Tromsø trakterer orgelet. Lakselv kirkekor deltar.

Børselv kirkeforening og Norske kvæner – Børselv inviterer til kirkekaffe og kirkesaft etter gudstjenesten med hyggelig prat.

Tervettulemàà- Velkommen