Kvensk bibelbok fra IKO forlag

Ovenfor ser man forsiden til den nye bibelboka (kirkebok) som er kommet ut på kvensk fra IKO forlag. Bibelboka finnes nå både på norsk, kvensk og samisk og kan kjøpes fra nevnte forlag.

I en mail til kvener.no skriver Kirkevergen i Porsanger, Egil Borch, følgende:

Porsanger Menighetsråd vil dele ut bøkene til alle 4 åringer på vår ITU-Messe som vi har til høsten. ITU-Messe er en trespråklig barne- og ungdomsmesse hvor både norsk, kvensk og samisk brukes aktivt med moderne virkemidler som powerpoint. I forbindelse med ITU-Messe har vi en egen samling med barn og foreldre på lørdag hvor vi øver på sanger og planlegger gudstjenesten. I Porsanger har vi praktisert kvensk gudstjenester siden 1998 og ITU-Messe startet vi med i 2006.

Vi håper at andre menigheter i Norge kommer etter og tar i bruk «bibelboka mi»/»Minun Raamattukirja» (kvensk kirkebok).