Ønsker et fenno-ugrisk ungdomsråd

Styret i den kvenske ungdomsorganisasjonen Kveeninuoret. Foto: Pål Eriksen

Norske Kveners Forbund håper å få til et samarbeid mellom kvensk ungdom, tornedalinger og karelske minoritetsorganisasjoner. Kvensk Ungdomsnettverk/Kveeninuoret er allerede i dialog med den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh.

I resolusjonen fra landsstyremøtet til NKF/RK heter det:

Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto har et ønske om at det igangsettes et ungdomsråd for samarbeid mellom tornedalinger og Karelske minoritetsorganisasjoner. Kveeninuoret har startet et samarbeidet med den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh. Vi ber om at regjeringen stiller de nødvendige ressursene til rådighet.