Tilstandsrapport for kvensk språk og kultur

Hvor står kvensk språk og kultur, mer enn 60 år etter fornorskningspolitikkens offisielle slutt?

I 1848 tallet laget Stockfledt ei lærebok på kvensk, 160 år etter er dette fortsatt den eneste kvenske læreboka. Tidligere hadde NRK et 15 minutters langt ukentlig radioprogram på finsk, i dag er et 12 minutters radioprogram på finsk det eneste de kan tilby. Så sent som i 1911 ble det drevet trespråklig saksbehandling i i Kistrand kommune (nå Porsanger), i dag er landets eneste skole med kvensk gjennom hele opplæringsløpet vedtatt nedlagt i samme kommune. Hva hendte med den kvenske revitaliseringen etter fornorskningspolitikkens død? De kvenske språkbrukere sin gjennomsnittsalder har for lengst passert pensjonsalderen, og antallet reduseres for hvert år. Om få år er det ingen tilbake..

Har norske myndigheter gjort nok for å snu den negative utviklingen de startet med fornorskningspolitikken? En sittende minister har uttalt at fornorskningen av kvenene i Øst-Finnmark er det beste eksempelet på vellykket integrering, tidligere pro-rektor ved UIT har uttalt at fornorskningspolitikken overfor kvener og samer var en språklig lobotomering. Norske myndigheter har ikke gjenoppdaget den ressursen kvensk språk og kultur kan være, og dermed sviktet gjennom manglende aktiv politikk for å la kvensk kultur igjen kunne blomstre

Til tross for manglende støtte, skjer det i dag en gledelig utvikling på mange områder.

Kvener står i kø for å få gå på kvenskkurs, ungdommer engasjerer seg for å lære seg mer om sin kulturarv. Unge musikere skriver og synger på kvensk. I det siste tiåret har et dusin bøker blitt utgitt på kvensk. Medlemstallet i de kvenske organisasjonene stiger. Nye kvenske institusjoner ser dagens lys, og er viktige bidragsytere for å synliggjøre det kvenske lokalt og regionalt. Politiske partier lokalt og regionalt kommer med støtteerklæringer til kvenske tiltak. Den Norske Kirke har tatt tak i problematikken og laget liturgi på kvensk og tatt sanger inn i salmeboka.

Norske Kveners Forbund har i samarbeid med de kvenske institusjonene utarbeidet en tilstandsrapport for kvensk språk og kultur. Denne rapporten er men å være en samlet oversikt over rammevilkår og utvikling pr. i dag, og skal kunne brukes av myndigheter og for å kunne sette inn nødvendige tiltak for å støtte den kvenske kulturen og det kvenske språket. Vi forventer at myndighetene nå bruker denne rapporten til å komme med en konkret tiltaksplan for å bevare og utvikle kvensk språk og kultur. slik de igjen kan bli en ressurs i Norge.

Les hele kvensk tilstandsrapport her.