Vurdert å studere finsk? Nå har du muligheten.


Høgskolen i Finnmark tilbyr nemlig forkurs i finsk f.o.m høsten 2012. Kurset er planlagt å starte i Alta og vil vare ett semester. Det vil gi 10 studiepoeng, og den krever ingen forkunnskaper annet enn generell studiekompetanse/realkompetanse. Etter endt kurs er man kvalifisert for opptak til Finsk 1 som gir 20 studiepoeng. Søknadsfrist er 15. april 2012.

Forkurset er tenkt gjennomført etter følgende oppsett, med forbehold om endringer:  Semesteret starter i august med en felles samling på 20 timer på et sted i Nord-Finland, for eksempel i Karesuvanto/Karesuando. I september, oktober og november skal det undervises en samling på 15 timer hver måned.

Finsk er et nyttig språk på Nordkalotten. Finsk kan i dag læres som andrespråk og som fremmedspråk i skoler i Troms og Finnmark, og det er behov for lærere med undervisningskompetanse i finsk. Du kan benytte finsk også i mange andre yrker, for eksempel i handels- og reiseliv, i media, i offentlig virksomhet og i kultursamarbeid. Flere finske innvandrere til Norge har også økt behovet for nordmenn som har kunnskaper i finsk språk og kultur.

Innføringskurset i finsk gir deg grunnleggende kunnskaper i finsk, og kvalifiserer for opptak på Finsk 1 (20 sp). Om du allerede har tilsvarende kunnskaper, for eksempel eksamen i finsk fra videregående skole, kan du også søke opptak til Finsk 1 uten å ha tatt innføringskurset.

Søknadsfrist for innføringskurset i finsk språk er 15. april 2012. Eller 1. mars hvis du søker om opptak på grunnlag av realkompetanse. Mellom samlingene skal studentene arbeide med internettmaterialet og de skal ha obligatoriske arbeidsoppgaver.

Oppbygging av innføringskurset i finsk og videre studier i faget.

Innføringskurset inneholder de mest grunnleggende praktiske kunnskaper i muntlig og skriftlig finsk og de mest sentrale kunnskaper om finsk struktur. Kurset er samlingsbasert, og tilbys i samarbeid med Universitetet i Tromsø. Tidspunkt for samlingene fastsettes våren 2012. Kurset kvalifiserer til opptak på Finsk 1.

Finsk 1 går våren 2013 dersom det er tilstrekkelig antall interesserte. Studiet består av Praktisk finsk 1 (10 st.p.) og Finsk grammatikk 1 (10 st.p.). Også Finsk 1 er et samlingsbasert studium som tilbys i samarbeid med Universitetet i Tromsø. Finsk 1 kan i samme semester kombineres med et kurs om finsk og kvensk kultur (10 st.p.) som tilbys ved Universitetet i Tromsø som nettbasert studium.

Dersom det er stort nok studentgrunnlag vil det være mulig for deg å fortsette med finskstudiet ved Høgskolen i Finnmark med 20 + 20 studiepoeng. Finskstudium ved Høgskolen kan inngå i bachelorstudium i finsk ved Universitetet i Tromsø forutsatt at du også har fulgt det nettbaserte studiet i kultur og litteratur.

Praktiske ferdigheter i fokus

Innføringskurs i finsk språk 10 sp og Finsk 1 20 sp. gir deg ferdigheter i muntlig og skriftlig praktisk finsk og en oversikt over finsk grammatikk. Arbeidsmåtene under samlingene vil fokusere på å utvikle praktiske språkferdigheter gjennom bl.a. skriftlige og muntlige øvelser, forståelsesøvelser, diskusjon og rollespill. Mellom samlingene skal du jobbe med nettbaserte oppgaver og med innleveringsoppgaver.

Studier i utlandet

Etter at du har avlagt eksamen i Finsk 1 har du mulighet til å søke på språkkurs i Finland. Det anbefales at du benytter muligheten til å delta på sommerkurs i Finland. I tillegg har du gjennom nettverket Finnpluss mulighet til å søke plass som utvekslingsstudent ved en finsk institusjon.

Leena Niiranen. Foto: Hifm.

Praktisk informasjon
Søknad sendes Høgskolen i Finnmark, lokalt opptak. Se denne siden for hjelp. For mer informasjon kontakt Leena Niiranen på tlf. 78 45 02 58/ 90 72 01 27, eller på e-post leena@hifm.no