Kvensk kjerne får sitt dødsstøt

Børselv trues av skolenedleggelse. Planene klages nå inn for Europarådet. Oppdatert.

Terje Aronsen er fra Børselv i Finnmark og jobber til daglig som undervisningsleder ved Kvensk Institutt, som har sin hovedbase på samme sted. Aronsen var en av de første som en gang på 70-tallet startet kampen for å vitalisere og revitalisere det kvenske språket, kvenkulturen og derigjennom den kvenske historia her til lands – nå frykter han at bygda gjennom skolenedleggelse vil få smerte og svi, noe som også vil få ringvirkninger blant annet for kvensaken. I den forbindelse har han valgt å sende en klage til Europarådet, i håp om hjelp.

– Gjennom ratifiseringen av Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter, har norske myndigheter forplikta seg til å legge forholdene til rette, slik at personer som tilhører de nasjonale minoritetene skal kunne sikres aktiv deltakelse i alle deler av samfunnslivet, og da særlig i de saker som vedkommer dem, begrunner Aronsen i brevet.

Norge har også ratifisert Den Europeiske Pakt for regional- eller minoritetsspråk. Dette førte til at kvensk endelig ble anerkjent som eget språk i 2005. – Men det kvenske språket ble plassert på nivå II, og det har vært en katastrofe for den positive utviklinga som vi hadde forutsett, sier Aronsen til Altaposten.

Truer den kvenske minoriteten
En skolenedleggelse vil true hele minoriteten, hevder han. – Børselv får dødsstøtet og bygda vil rett og slett ikke kunne overleve uten skole for barna. – Det som var argumentet fra sentrale myndigheter for opprettelse av Kvensk institutt blir nå effektivt fjerna.

– Kvenene har et sterkt behov for hjelp fra Europarådets ekspertkomite, skriver Aronsen i brevet.

(Kilder: Altaposten, Kvensk Institutt)