Kvensk begynnerkurs i Tromsø

Tromsø Kvenforening arrangerer begynnerkurs i kvensk i Tromsø våren 2012. Katriine Pedersen vil være kursleder, og Storfjord Språksenter står for undervisningsopplegget.

Begynnerkurset starter opp onsdag 15.  februar og går hver onsdag (kl. 18-20) fram til mai/juni. Kursene vil i første rekke være åpen for medlemmer for Tromsø Kvenforening samt medlemmer i Kvensk Ungdomsnettverk som er bosatt i Tromsø. Men man vil ta inn andre om det er kapasitet. Alle henvendelser tas vel imot.

Kurset støttes økonomisk av Norske Kveners Forbund, men har en egenandel på kr. 200,- (100,- for ungdom/pensjonister). Denne summen inkluderer nødvendig kursmateriell. For mer info kan Ivar Johnsen kontaktes på tlf. 99 42 80 66.

Påmelding til ivar@kvener.no, første til mølla!