Bokomtale på kvenske barnebøker

Foto: finsk.no v/Bente Imerslund

Egil Sundelin omtaler Agnes Eriksens barnebøker, Kummitus ja Tãhtipoika 1 ja 2/Spøkelset og Stjernegutten og 1 og 2.

Agnes Eriksen:
Kummitus ja Tãhtipoika 1 ja 2
Spøkelset og Stjernegutten 1 og 2
Ruija Forlag, 2011.

Seks år etter at kvensk blei et offisielt språk i Norge, foreligger den første kvenske barneboka. At det er Anges Eriksen fra Pyssyjoki/Børselv som er forfatter, overrasker ikke de som kjenner til hennes tekster. Tekstene i bøkene har tidligere vært presentert muntlig i det kvenspråklige miljøet. Nå foreligger de parallelt på kvensk og norsk i Kummitus ja Tãhtipoika 1 ja 2/Spøkelset og Stjernegutten og 1 og 2. At teksten er parallell, gjør bøkene anvendelig for et større publikum. Teksten er knyttet til fotografier. Sammen danner tekst og bilde et flott rammeverk i en god barnebok for både norske og kvenske barn.

Handlingsrammen i bøkene er Steinbygda hvor Spøkelset bor. Spøkelset og Stjernegutten er venner. Sammen undersøker de hva som skjer i Steinbygda; vår, sommer, høst, og vinter. Gjennom årstidene møter de bl.a. Sjøtrollet, Isslangen, Kveita, Havkongen og Tarefisken. Eriksen har fått til en fin balanse mellom tekst og fotoillustrasjoner. Hun har sjøl ansvaret for bildene. Sammenhengen mellom bilde og tekst gjør at barna får en god forforståelse av innholdet i teksten. Gjennom bildene viser hun leseren hva som finnes i fjæresteinene, som langt på veg blir et eventyrlandskap hvor Spøkelset og Stjernegutten vandrer.

Siden kvensk ikke er et normert språk, er teksten preget av Børselvdialekten. Fortellinga er pedagogisk oppbygd, og er anvendelig i språkopplæring uansett kvensk språkkontekst. Kanskje egner tekstene seg best i barnehagen og de første skoleåra fordi tekst og bilde utfordrer barnas fantasiverden. Agnes Eriksen har gjennom Spøkelset og Stjernegutten 1 og 2 gjort et banebrytende arbeid for kvensk språk. Kanskje inspirerer utgivelsen til at vi får se flere av hennes tekster mellom to permer.

Egil W. Sundelin