Kvensk stedsnavnbase på internett

Det er nå publisert en database på internett med kvenske stedsnavn, samt mange norske og samiske paralellnavn. Vel 800 navneartikler er ferdigregistert. Det er Kvensk Stedsnavntjeneste som redigerer og oppdaterer navnematerialet.

Mange kommuner i Troms og Finnmark har kvenske stedsnavn. De kvenske stedsnavna vitner om bosetting, næring og kulturell tilhørighet tillandsdelen gjennom flere hundre år.

Den viktigste kilden er de mange tusen navna som finske studenter og forskere har samla inn mellom 1970- og 1990-tallet gjennom å intervjue folk. Originalmaterialet er i Namnarkivet i Forskningscentralen för de inhemska språken i Helsingfors. Sentralt stedsnavnregister (SSR), som er Norges nasjonale register for skrivemåten av stedsnavn i offentlig bruk, er en annen viktig kilde. Det er også samla inn kvenske stedsnavn på 2000-tallet. Det finnes både papir- og lydmateriale med kvensk navnetilfang som ennå ikke er skrevet ut og lagt inn i databasen, men som etter hvert vil bli det. Det er totalt ca 10 000 kvenske stedsnavn som til nå er samla inn og registrert.

Databasen redigeres og oppdateres av Kvensk stedsnavntjeneste –Paikannimipalvelus. Kvensk stedsnavntjeneste er en del avstedsnavntjenesten i Språkrådet. Støtte til arbeidet er gitt avSpråkrådet, Vadsø museum – Ruija kvenmuseum og Norsk kulturråd.

Trykk på denne linken for å komme til kvensk stedsnavnbase.