Sametingspresident Olli sine uttalelser i Brennpunktprogrammet Førsteretten

Forbundsleder Rune Sundelin reagerer sterkt på Egil Ollis uttalelser i Brennpunkt. Foto: Pål V. Eriksen

I NRK programmet Brennpunk 15.11. ble problematikken rundt retten til land og vann i Finnmark tatt opp til debatt. Prisverdig nok ble alle folkegrupper i området belyst, og situasjonen for både kvener og samer ble debattert. Sametingspresident Egil Olli fikk uttale seg, og kom med uttalelser som mildt sagt var bemerkelsesverdige. Olli sa blant annet at kvenene er innflyttere fra Finland. Han påstår også at deres språk er finsk.

Dette representerer et forsteinet syn som vi i Norske Kveners Forbund trodde var forlatt for mange tiår siden.  Kvenene kan vise sin eksistens i Nord-Norge i århundrer.  På denne bakgrunn blir det direkte feil å bruke innvandrerbegrepet om en folkegruppe som eksisterte lenge før landegrensene ble trukket i nord. Kvensk språk ble godkjent som eget språk i 2005.

Sametingspresidentens påstand i samme program om at kvensk egentlig er finsk, til tross for at det er slått fast at kvensk er et eget språk og er beskyttet av internasjonale konvensjoner, blir derfor direkte misvisende!

Når den øverste representanten for sametinget flagger slike synspunkter er det et direkte angrep på et søskenfolk som har levd side om side med samene på Nordkalotten i uminnelige tider.  Vi håper Olli tar til fornuft og beklager sine uttalelser.  Norge har ansvaret for nasjonale minoriteter gjennom en rekke konvensjoner som har forrang for norsk lov, på lik linje med ILO-konvensjonen selv om ILO konvensjonen gir en sterkere beskyttelse for urfolk når det gjelder rettigheter til land og vann. Er Olli og Sametinget uenig i dette? Mener Olli virkelig at kvenene ikke har språklige og kulturelle rettigheter i Norge?

Rune Sundelin

Leder Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto