Kystpartiet i Kåfjord støtter kvensk prosjekt


Den 18.11 skrev Ruijan Kaiku om at de to største partiene i Kåfjord, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, skal sette i gang et felles prosjekt for å fremme det kvenske i kommunen. Nå følger den nokså nyoppstarta Kystpartiet i kommunen etter, her ved en interpellasjon av Ludvig Rognli (Kp) til Kåfjord Kommune.

Til Kåfjord Kommune
V/ordfører/kommunestyretInterpellasjon om det kvenske innslaget i Kåfjord kommune til desembermøtet i K-styret

Kystpartiet i Kåfjord ønsker å sette søkelyset på kvensk kultur og språk i Kåfjord.
Vi ønsker en redegjørelse på hva kommunen gjør for å fremme dette.
Det er mange aspekt i ei slik sak.

Hvordan skal man gjøre det kvenske innslaget mer synlig?
Det kvenske språket er av Stortinget nylig lagt inn som det tredje nasjonale språket i landet, og dette forplikter Stortinget.

For å få midler til språkopplæring må vi støtte Kvenorganisasjonenes ønske om å løfte språket opp på nivå 3 i språk charteret.Vi ønsker at kommunestyret gir sin tilslutning til dette.Kvenforeningene har sendt brev om dette til bla,Kåfjord kommune .

Lokalt i kommuner med innslag av kvensk har også et eget ansvar for å sette denne saka på dagsordenen.Det nytter ikke bare å dra det fram i festtaler, man må vise handlekraft for å realisere intensjonen i Stortingets vedtak.

Som et symbol på det kvenske innslaget, vil vi stille spørsmål om skilting på kvensk , i tillegg til norsk og samisk.
Disse tre folkeslaga har levd side om side i generasjoner her i kommunen, men det kvenske har levd i «Skyggenes dal» i lang tid.

Alle mennesker i vårt område må få den anerkjennelsen de fortjener, for sitt språk og levesett/kultur, derfor mener vi i KP at man nå viser litt handlingskraft for å likestille kvensk kultur og språk .

Vi ønsker at det settes ned ei tverrpolitisk gruppe for å jobbe med saka, eller opprette et utvalg som skal ta seg av kvenske saker, dvs , et Kvenpolitisk utvalg

Kystpartiet i Kåfjord
Ludvig Rognli