– Kåfjord skal være med


Kåfjord Kommune vil fremme kvensk språk og kultur. Det sier ordfører Bjørn Inge Mo (Ap) til avisa Ruijan Kaiku.

«De to største partiene i Kåfjord skal sette i gang et felles prosjekt for å fremme kvensk språk og kultur i kommunen». Slik innledes artikkelen Ruijan Kaiku har utarbeidet etter intervju med ordføreren i kommunen med de tre stammers møte. Kåfjord er som kjent den eneste kommunen i Nord-Troms som er med i forvaltningsområdet for samisk språk, noe som tidvis har møtt hard motstand. Men det kvenske har det stort sett vært stille om…

– Hvis vi hadde lagt vekt på det kvenske fra starten av, slik som de gjorde i Porsanger, ville det trolig gått roligere i Kåfjord også, tror Mo.

– Mitt forhold til kvensk språk og kultur er sterkt. Gjennom oppveksten har jeg hele tiden hørt historier om det kvenske her i området, både i Olderdalen og Manndalen.

Skiller ikke urfolk og minoritet.

– Det er helt unødvendig å skape motsetninger. Urfolk eller minoritet, de er uansett like viktige.

– Det at kvenene har hatt tilknytning til en annen stat gjorde at de ble sett som en trussel. Stigmatisering, fornorskning og finsk fare sitter enda igjen i våre hoder. Til slutt trodde de, både kvener og samer, at de var dårligere enn nordmenn. Mange sitter enda igjen med en mindreverdighetsfølelse, påpeker ordføreren.

Les hele artikkelen i Ruijan Kaiku (18.11.2011) s.6.

Også ordføreren i Lyngen, Sølvi Jensen (Ap), er blitt intervjuet av Ruijan Kaiku. På spørsmål om det er kvener i Lyngen sier hun følgende:

– En stor del av befolkningen i Lyngen har nok kvensk blod. I Furuflaten skal det være mer samisk, men i Kvalvik og Elvebakken er det finsk, er jeg fortalt.

– Lyngen har en vennskapskommune i Finland, Ylitornio. Det var en del aktivitet da Odd Larsen var ordfører, og litt i de siste årene. Vi ønsker nye intinativ om aktivitet velkommen, påpeker den ferske ordføreren, som forøvrig er den første kvinnelige ordføreren i Lyngen Kommune.

– Få ut kunnskapen

– Å kjenne sin historie og røtter må være grunnlaget for alt arbeid. Kunnskap er viktig. Det er viktig å få ut informasjon.

Les hele artikkelen i Ruijan Kaiku (18.11.2011) s.7.