NKF møtte Kvænangen kommune


Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto holdt sitt forbundsstyremøte 14. oktober i Kvænangen.

Nord-Troms har de siste årene blitt et kraftsenter innen arbeidet med å ta vare på å utvikle kvensk språk og kultur. Kvænangen Qven og Sjøsamisk forening har kun få år etter oppstart blitt en av de største lokallagene i kvenforbundet.  Viktige saker for lokallaget har blant annet vært arbeid med verneplaner i Indre Kvænangen og arbeid med å ta vare på lokal kvensk kultur.

Forbundsstyret holdt et møte med representanter for Kvænangen kommune på kommunehuset i Burfjord, med presentasjon av planer og ideer fra begge parter.  NKF/RK er svært fornøyd med kommunens planer for å ta vare på og å synliggjøre kvensk kultur i kommunen.  Det er betryggende at stadig flere ser den positive ressursen dette kan utgjøre for lokalsamfunnene.  NKF/RK ser fram til et fortsatt samarbeid med Kvænangen kommune, og håper kommunen i framtiden stolt vil vise sin lange kvenske historie.