Kulturløftet som ikke ble innfridd

Neste års statsbudsjett ble på ny en skuffelse for den som håpet på en satsning på kvensk språk og kultur.

Statsbudsjettet inneholder heller ikke denne gang noe løft for kvensk kultur. En halv milliard kroner er brukt på norsk kultur, men dette ga ikke rom for noe løft for det kvenske. Med dette sender regjeringa et signal om at de ikke ser på kvensk kultur som en viktig del av vår felles kulturarv. Fornorskningspolitikken er formelt avviklet og beklaget av norske myndigheter, men etterdønningene setter enda sitt preg på kulturpolitikken.

Kvensk Institutt får en symbolsk økning, men den gjør ikke at de er i stand til å ivareta det ansvaret de har fått med å standardisere kvensk språk.  Ruija Kvenmuseum får ikke penger til nybygg og Halti Kvenkultursenter får ikke penger til drift. Ruija Kaiku, den kvenske avisa, får ikke midler til å utvide til ukesavis.

Regjeringen Stoltenberg II har i stortingsmeldinger, bl.a. i Stortingsmelding Mål og Mening, og i rapporter til Europarådet fremhevet betydningen av kvensk språk og kultur. Fagre ord er ikke nok, når det gang på gang viser seg at midlene som behøves for å følge opp forpliktelsene ikke bevilges.

Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveenilitto er svært skuffet over at den rød-grønne regjeringen ikke viser noen vilje til å satse på kvensk språk og kultur.