Halti Kvenkultursenter behøver driftsmidler!

NKF/RK registrerer med skuffelse at Halti Kvenkultursenter heller ikke i forslaget til neste års statsbudsjett er bevilget driftsmidler.  Kvenkultursenteret har i løpet av sin korte levetid rukket å bli et kraftsenter for kvenkulturen i Troms.  De har lykkes å samle kommunene i Nord-Troms til en satsning på kvensk kultur, men hele denne innsatsen står nå i umiddelbar fare for å falle sammen uten statlig støtte.

Fra og med 2012 er de altså helt uten statsstøtte.  Dette vil være et nederlag ikke bare for regionen men også for nasjonen Norge.  Halti har mange gode prosjekter både innen kulturutvikling og språkopplæring, og det vil være svært skuffende om disse ikke gis mulighet til å videreutvikles.

Mens kommunene i Nord-Troms er i ferd med å oppdage den ressursen som kvensk språk og kultur kan være, ser ikke sentrale myndigheter ut til å være sitt ansvar bevisst.  Dette er ikke i tråd med de internasjonale forpliktelsene Norge har tatt på seg i bl.a. i Rammekonvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter og den Europeiske minoritsspråkpakten.  Norge har i flere rapporter til Europarådet fremhevet betydningen av kvensk språk og kultur, men dette følges ikke opp i  prioriteringene fra den rødgrønne regjeringen.

Lisa Vangen, leder for Halti Kvenkultursenter, sier i en kommentar til kvener.no at hun ikke har gitt opp håpet om å få tildelt statlige driftsmidler til Halti kvenkultursenter IKS. – Senterets drift finaniseres som et speliselag mellom alle Nord-Trom kommunene og Troms fylkeskommune, og det vil være høyst bemerkelsesverdig om ikke staten går inn og tar sin del av ansvaret for den kvenske befolkningen i Troms.