Åpent brev til statsråd Rigmor Aasrud

Hvor ble det av de kvenske språksenterene?‏

I arbeidet for vitalisering av kvensk kultur lansert Norske Kveners forbud ideen om oppbyggingen av Kvenske språksenter etter modell av de samisk. Departementet tente på ideen og var raskt ute med å bevilge penger til utredning av to språksentre i første omgang.

Arbeidet ble også støttet av daværende fylkesråd Kåre Simensen og Finnmark Fylkeskommune bevilget penger til arbeidet.

Porsanger og Vadsø kommune tok utfordringen. Porsanger utredet etablering av et kvensk språksenter og Vadsø kommune og Varanger museum utredet etableringen av en kvensk/ finsk språksenter. Forprosjektene ble gjennomført og etableringene ble utredet og søknader sent til departementet. Så ble det stille.

I statsbudsjettet for 2010 er tildelinga fra FAD til forprosjektene kommentert som et tiltak for å fremme bevaring og utvikling av nasjonale minoriteters språk. Det blir videre sagt at regjeringen vil legge vekt på å fremme og utvikle kvensk språk gjennom utviklingen av kvenske språksentre. Oppbyggingen av slike sentre vil ha stor betydning for revitaliseringen av kvensk språk og kultur.

Regjeringen har ikke fulgt opp det oppdraget som ble gitt med bevilgninger til etablering og drift. Departementet har ikke funnet det nødvendig å svare på de utredningene som de bestilte. Har vi gjort for dårlig arbeid eller er ikke departementet lenger enig i at språksenter er en god ide?

Store deler av Nord-Norge behersket befolkning både to og tre språk for to generasjoner side. Denne ressursen har blitt borte gjennom en aktiv fornorskningspolitikk. Forskere fra inn og utland har påpekt at denne ressursen kan gjenvinnes gjennom en aktiv og målrettet politikk. Europarådet har i flere rapporter kommet med skarp kritikk av Norges politikk på området.

Fremdeles ser vi ikke noen konturer av at regjeringen er villig til å satse på vitalisering av kvensk språk.

Rune Sundelin
Leder Norske Kveners Forbund