Utfordrer ordførerkandidatene i Nord-Troms

Forbundsleder Rune Sundelin. Foto: Pål Vegard Eriksen

Leder i Norske Kveners Forbund, Rune Sundelin, mener at det nå begynner å bli på tide at det flerkulturelle Nord-Troms synliggjøres på en skikkelig måte. Derfor forslår han nå at man innføring skilting på kvensk og samisk i alle kommunene i Nord-Troms.

– På samme måte som at Lofoten har blitt verdenskjent som reisemål med kultur- og reiselivsprodukter basert på den gamle kystkulturen i Nord-Norge, har Nord-Troms noe unikt å vise verden basert på sin flerkulturelle historie. Dette kan gi Nord-Troms et nytt næringsben å stå på ved at vi synliggjører det kvenske og det samiske og markedsføre oss med dette. Det kan være med å skape både kultur og reiselivsarbeidsplasser i regionen, og gi Nord-Troms et unikt produkt å vise frem, sier Sundelin.

– Det kvenske og det samiske i Kvænangen, Storfjord, Lyngen og Kåfjord  må syneliggjøres på en skikkelig måte. Skilting på begge språk ville være naturlig. Skilting er mer enn symboler som kan markedsføre bygdene som gamle flerkulturelle bygder, det vil også gi en statusheving for den kvenske kulturen i Nord-Troms. Det å se sitt eget gamle språk synliggjort i samfunnet, vil gi økt stolthet for de som hegner om de gamle lokalkulturene, fortsetter han.

Sundelin understreker at det ikke er et krav at det bare skal skiltes på kvensk, og sier at det er viktig at begge kulturene kommer frem og opp i lyset. – Det er den helhetlige skiltingen som er viktig for oss. Men det er naturlig at i de kvenske bygdene, der kvensk kultur har vært sterkest, bør det kvenske stå over det samiske navnet – slik man har gjort i f.eks Børselv i Porsanger.

– Dette kan være fremtiden for Nord-Troms, og være med å snu den negative befolkningsutviklingen og skape vekst i regionen, ved at man satser på de gamle kulturene og markedsfører regionen som en et gammelt flerkulturelt samfunn. Nå som ungdommen begynner å hegne om revitaliseringen, bør vi støtte opp under dette, og gi begge kulturene en synliggjøring som de fortjener, samtidig som vi gir regionen et nytt ansikt, som samtidig er regionens sanne ansikt.

Kvenforbundslederen ønsker å utfordre ordførerkandidatene i Nord-Troms på dette, og oppfordre dem om å komme på banen i dette spørsmålet.

Ta debatten på Origo.