300 år gammel tjæremile slettes med jorden


Midt i traséen for Statsnetts planlagte kraftlinje i Eiby, Alta, har folk fra Sametinget og Finnmark fylkeskommune funnet ei vel 300 år gammel kvensk tjæremile. Denne finnes ikke spesiell nok til å fredes, så den planlagte kraftlinja vil trolig gå som planlagt.

Arkeolog Evelyn Johnsen ved Finnmark fylkeskommune sier til Altaposten at en tjæremile er et tjærebrenningsanlegg som kvenene brukte til å utvinne tjære for impregnering av ulike trevirke. Videre sier hun at den er fra den tid de første kvenene kom til Alta, og at det siste funnet er en av fem tjæremile i Alta.

En tjæremile fra tidlig 1700-tallet ikke nok til å forhindre en kraftlinjeutbygging?

– Mest sannsynelig ikke, sier Julian P. Cadamarteri, arkeolog ved Sametinget. – Da må vi finne noe veldig fantastisk, som er av nasjonal verdi og må tas vare på. Det kan være så mangt, og det er opp til riksantikvaren å avgjøre.

– Denne tjæremila blir dokumentert, tatt bilde av og GPS-punktet blir registert før det legges inn på en database, sier Cadamarteri videre til Altaposten.

Se video fra tjæremile-funnet.