Storfjord Språksenters hjemmesider


Språksenteret i Storfjord har nå fått sine internettsider opp og gå. På deres sider finnes det mye spennende kvensk-relatert stoff som er verdt å ta en nærmere titt på.


spraaksenter.no finnes det alt fra nyheter, info om kurs og andre aktiviteter, lærermateriell og ord og setninger oversatt fra norsk til kvensk og samisk. Itillegg finner man lenker til andre relevante nettsider.

Om seg selv skriver senteret følgende:
Storfjord språksenter er et flerspråklig språksenter som skal jobbe for å styrke samisk og finsk/kvensk språk i Storfjord kommune. Vi har valgt å vektlegge flere satsingsområder, nemlig voksenopplæring samt kulturelle og språklige aktiviteter for barn og unge. Vi samarbeider nært med kulturskolen, skoler og barnehager. Vi forsøker å gå utradisjonelle veier i å markedsføre flerspråklighet og skape minoritetsspråklige arenaer utenfor undervisningsrommet.

Språksenteret er et prosjekt finansiert med midler fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Sametinget, Troms fylkeskommune og Storfjord kommune. Kontoret er lokalisert i Skibotn, i samfunnshuset.

Språksenteret har per dags dato to ansatte, Sven Mannela og Silja Skjelnes-Mattila.