Ungdom fronter flerspråklighet


Storfjord er en trespråklig kommune, det legger ikke Ungdomsrådet skjul på når de trykker t-skjorter til alle ungdommene. Ingen stammer fra «de tre stammers møte» ble glemt, og ungdommene kan nå vise frem at de kommer fra en flerkulturell kommune – med stolthet.

I forbindelse med at Storfjord er en trespråklig kommune, har representantene i ungdomsrådet gått i bresjen for å få trykket opp t-skjorter med et slagord på norsk, samisk og kvensk til alle ungdomsskoleelevene i kommunen, melder Framtid i Nord.

– Detter gjør vi for å synliggjøre at ungdommen bærer sin identitet med stolthet, sier ungdomsrådsrepresentant, Jonas Nystad. –  Det var det helt blått på hele skolen når vi delte ut skjortene.

Ideen til å fronte kommunens flerspråklighet kommer fra språksenteret i Storfjord, hvor de sammen med kulturkontoret bestemte seg for å sponse t-skjorter til alle ungdommene.

– De tok kontakt med ungdomsrådet, og vi tente straks på ideen, forteller Nystad. Men de fikk i oppgave å finne et passende slagord, og ifølge Jonas var ikke kreativiteten helt på topp.

– Du kan si det sånn at vi sto litt i stampe til noen fikk en god ide om å være litt ironisk, fortsetter han med. Dermed ble slagordet «Ung og dum» å pryde t-skortene både på norsk, samisk og kvensk.

– Men bare som det er sagt, så er det altså ironi. For ungdommer i Storfjord er både smart og tøff, fastslår han.

Kåfjordskjorta

Noe lignende er tidligere gjort i nabokommunen Kåfjord. I november 2010 skrev MaloAlo på sine sider om Kåfjordskjorta med trespråklig tekst: «Alt for alle, Gait gaikkaide, Kaikki kaikile», samt kommunenavnet på alle tre språk.

(Kilde: Framtid i Nord)