Norske Kveners Forbund møter Europarådet

Europarådets Ekspertkommite for Rammekonvensjonen for beskyttelse av Nasjonale Minoriteter møter Norske Kveners Forbund (NKF/RK) i Tromsø 2.5.2011.

Møtet er et ledd i rapporteringssyklusen der nasjonene og minoritetene rapporterer om utviklingen for de nasjonale minoritetene i den siste femårsperiode.  Europarådet har tidligere kritisert Norge for bl.a. manglende medietilbud for kvenene og rammevilkårene for kvensk språk.  I vårt møte med Ekspertkommiteen vil vi legge fram vår skyggerapport, der spesielt språk, kultur og mediesituasjonen vil bli lagt vekt på.