ELDIA-prosjektet kartlegger kvensk


Folk fra ELDIA-prosjektet reiser om dagen rundt i Nord-Norge for å intervjue blant annet de med tilknytning til det kvenske. I ELDIA-prosjektet undersøker de situasjonen for minoritetsspråk og flerspråklighet i ulike deler av Europa. Nå trenger de intervjuobjekter blant kvenene når de besøker Nordreisa. Møt på Halti-bygget på Storslett, 11.mai kl. 16.00. Kan du stille?

På nettstedet finsk.no skriver en av prosjektarbeiderne, Anna-Kaisa Raisanen, følgende:

«I Nord-Norge forsker vi på kvensk, finsk og nord-samisk språkene og deres status, og flerspråklighet i den nordnorske befolkningen. Vi intervjuer brukere av minoritetsspråket, samt de som tilhører minoritetsgruppa, men som ikke lenger snakker språket.

Vi trenger deltakere til gruppe- og individintervju som skal gjennomføres på ulike steder i Nord-Norge. Dersom du er interessert i å delta på et intervju i prosjektet vårt, vennligst ta kontakt på e-post anna-kaisa.raisanen@oulu.fi»

For mer info, se ELDIAs nettsider eller besøk deres facebook-gruppe.