Ønsker kvensk kulturfond

Mary Kristiansen legger fram resolusjonsforslag på landsstyremøtet i Alta. Foto: Pål Vegard Eriksen

Norske Kveners Forbund vedtok på landsstyremøtet 20.mars i Alta at man ønsker et eget kvensk kulturfond. I resolusjonen heter det blant annet: – Det kreves strakstiltak dersom man ønsker at kvensk kultur igjen skal kunne blomstre, og at kvensk kultur skal kunne forbli en ressurs for nasjonen Norge.

Av Pål Vegard Eriksen

Resolusjonen heter «Kvensk kulturfond nå» og lyder som følger:

Landsstyremøtet i Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto ber regjeringen om å iverksette strakstiltak for å få økt synliggjøring av den kvenske kulturen, både den materielle og immaterielle, f.eks språk, sanger, fortellinger, håndverksteknikker og -tradisjoner som også er en viktig del av den kvenske kulturarven.

Kvensk kultur har vært en viktig del av den norske kulturen, men lang tids fornorskningspolitikk har medført betydelig svekkelse av kvenkulturen.

Det eksisterer i dag ingen lavterskelstøtte for kvensk kultur.  Eksisterende norske støtteordninger er ikke tilpasset behovene for å revitalisere kvensk kultur.  Et kvensk kulturfond og øremerkede midler til kvenske kulturutøvere er nødvendig for å gjenoppbygge den kvenske kulturtradisjonen.

Norge har nasjonale og internasjonale forpliktelser til å ivareta kvensk kultur. Det kreves strakstiltak dersom man ønsker at kvensk kultur igjen skal kunne blomstre, og kvensk kultur skal kunne forbli en ressurs for nasjonen Norge.