Ny web-medarbeider

Pål Vegard Eriksen (20)

Norske Kveners Forbund har nå ansatt ny web-medarbeider i 20% stilling. Pål Vegard Eriksen fra Manndalen i Kåfjord skal jobbe med nettsiden fra og med 01.01.11.


Eriksen har tidligere hatt en lignende jobb for Halti Kvenkultursenter hvor han skrev nyheter på kvenkultursenter.no. Han sitter nå i styret i Kåfjord Kvenforening og var tidligere i høst representant for Norske Kveners Forbund på Ungdommens Nordiske Råd i Reykjavik. For tiden studerer han allmennlærerutdanning på Universitetet i Tromsø.

Lokallagene eller andre som har tips, informasjon eller nyheter de mener bør publiseres på hjemmesiden kan sende de direkte på e-post til paalvegarderiksen@hotmail.com.