Nasjonale minoriteter på Tromsø Museum

Vi feirer det 100. innlegget på kvener.no med bilder fra åpninga av utstillinga Ja takk, begge deler. Musikk og nasjonale minoriteter som fant sted på Tromsø Museum 14.januar. Museet hadde for første gang i historien en kvensk tekst som informasjonstekst på en utstilling.


Av Pål Vegard Eriksen

Marit Hauan ved Tromsø Museum ønsket velkommen. Foto: Pål Vegard Eriksen

Før lederen for Tromsø kvenforening, Stig Nodland, fikk gleden av å åpne utstillinga, informerte bestyreren ved Tromsø Museum, Marit Hauan, om utstillinga og sa blant annet følgende:

– Tromsø Museum er stor og god på formidling av urfolks kultur, med vel 5000kvm om samisk samfunn og kultur. De nasjonale minoritetene har ikke fått like mye oppmerksomhet fra oss, spesielt ikke vår egen minoritet, kvenene.

Leder for Tromsø Kvenforening, Stig Nodland. Foto: Pål Vegard Eriksen

Nodland fikk så æren av selve åpninga. I sin åpningstale sa han blant annet:

– Til tross for en sterk fornorskningspolitikk, har vi klart å ta vare på, i alle fall deler av, en veldig rik kultur. Musikk har alltid vært en viktig del av den kvenske kulturen, selv om spellemanns-tradisjonen nesten er borte. Kvenene har likevel klart å beholde mange salmer og sanger fra tidligere tider. Det er veldig gledelig at ungdommen nå viderefører denne musikktradisjonen.

– Vi må ikke glemme våre røtter. De er veldig viktig for vår identitet. Det gjelder om vi kaller oss kvener, romani eller noe annet.

Kirsti Mellem fremførte to låter under åpninga. Foto: Pål Vegard Eriksen

Kristin Mellem fremførte to vakre låter under åpningen, og benyttet også anledningen til å si noen ord.

– For meg som helt ny kulturrådgiver ved Nordhålogaland Bisbedømme er det helt fantastisk å få lov å komme hit som en representant for det kvenske, og få lov å knytte oss mot Tromsø Museum. Det er stort og flott for oss, og det er på høy tid. For heller ikke bisbedømme har prioritert kvenene, slik kvenene hadde fortjent.

– For øyeblikket driver vi og velger ut 10-12 kvenske salmer som skal inn i den norske salmeboka. Tenker man på salmebokas historie og den posisjonen den har hatt, så er det helt fantastisk.

Den første kvenske teksten på Tromsø Museum. Foto: Pål Vegard Eriksen

Formidlingskonsulent Per Helge Nylund ved Tromsø Museum, kunne fortelle at de for første gang i historien hadde en informasjonstekst på kvensk, som i 2005 ble anerkjent som et eget språk i Norge.

– Ved hjelp av Kvensk institutt i Børselv fikk vi oversatt en norsk tekst til kvensk. Dette er første gang Tromsø Museum har en slik tekst på kvensk. – Og forhåpentligvis ikke siste.

Leder for kvensk ungdom, Katriina Pedersen, her sammen med Eskild Johansen, var blant de mange fremmøtte. Foto: Pål Vegard Eriksen

Generalsekretær i Norske Kveners Forbund, Ivar Johnsen, var også til stede under åpninga og kunne meddele følgende.

– Jeg forsøkte å telle grovt over antall gjester under åpninga, og kom frem til omtrent 70 fremmøtte. Det er strålende!

Utstillinga Ja takk, begge deler. Musikk og nasjonale minoriteter vil være å finne på Tromsø Museum frem til 25. april. Norske Kveners Forbund filmet hele åpningsseansen med både taler og musikkbidrag og vil legge det ut fortløpende.

Tromsø Kvenforening på facebook

Tromsø Museum på facebook

Tromsø Museums hjemmeside