Møte mellom de kvenske minoritetsorganisasjonene på Nordkalotten

Torsdag 9. desember hadde Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset  (STR-T) innkalt minoritetsorganisasjonene som representerer kvener og tornedalinger til et felles møte i Korpilompolo, Sverige. STR-T, Meanmaa og NKF/RK møtte opp. For NKF/RK møtte Helge Huru (leder internasjonalt utvalg), Egil Sundelin (internasjonalt utvalg) og generalsekretær Ivar Johnsen.  Møtespråket var meänkieli og kvensk Møtet ble meget konstruktivt, og følgende hovedtemaer ble tatt opp.

  • Felles markeringssymbol/flagg.
  • Felles markeringsdag.
  • Fremtidig samarbeid.

I tillegg ble felles uttalelser på flere aktuelle temaer drøftet. Meanmaa vil innkalle til nytt møte våren, slik at samarbeidet kan videreføres.

Et fellesnordisk kvensk samarbeidsorgan er nå i etableringsfasen.