Finnmark arbeiderparti støtter kvensaken

Finnmark Arbeiderparti har kommet med en henvendelse til Statsråd Rigmor Aasrud, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet der de oppfordrer til Satsing på kvensk språk og kultur.I brevet trekker de fram de kvenske/finske røttene i Finnmark, og ber myndighetene iverksette følgende tiltak;

  • Økt innsats på utviklingen av finsk/kvensk språkopplæring i skolen bl.a gjennom tilrettelegging av undervisningsmateriell.
  • Styrking av den nasjonale bibliotekfunksjonen for kvensk/finsk litteratur ved fylkesbiblioteket i Vadsø
  • Etablering av 3 årig prosjekt med ett kvensk/finsk språksenter i Vadsø, Porsanger og Nord Troms (Storfjord).
  • Det forutsettes bevilgning over statsbudsjettet for de neste årene.
  • Fylkeskommunen i Finnmark og Troms oppfordres til å bidra til revitaliseringen.

 Norske Kveners Forbund er glad for at Finnmark Arbeiderparti nå er på banen i denne saken, og ser hvilken ressurs kvensk språk og kultur er og kan være for fylket og nasjonen!  Vi gir vår fulle støtte til tiltakene som foreslås.

Link til Finnmark APs internettside