Fellesmøte mellom Lakselv og Børselv lokallag lørdag 27. november

Lørdag 27. november arrangerte de to lokallagene i Porsanger et felles medlemsmøte på Kvensk Institutt.  Minibuss var satt opp fra Lakselv, og 34 stykker møtte opp.Pääshteri NKF/RK Ivar Johnsen som fortalte om arbeidet i NKF sentralt

Terje Aronsen informerte om Instituttets arbeid og Egil Borch informerte om arbeidet med Kvensk Kirkeliv.

Kvelden ble avsluttet med at Hans Bjerke sang en av sine kvenske salmer.