Nettpublikasjonslansering: Kvensk bosetting i Finnmark i 1865

Kvensk institutt tirsdag den. 7. september kl. 15. 00

Kvensk institutt skal publisere et interaktivt kart over den kvenske befolkningen i Finnmark i 1865, tirsdag kl. 15.00 den 7. september 2010. Forfatteren bak dette prosjektet, professor Bjørg Evjen, vil være til stede og fortelle om disse kartene.

Kartene er interaktive. Det vil si at du kan klikke deg inn på områder du vil ha mer informasjon om. Går du f.eks. inn i Loppa kommune, vil du se at det bodde 69 personer der som var registrert som kvener. Ved å klikke på mindre områder i Loppa, kan du f.eks se at i Nordelven var sju personer registrert, hva de hette, alder og hva de jobbet med.

I folketellingen for 1865 var kategorien Kvæn eller Qvæn for første gang en egen etnisk kategori og individnivå. «Finn» og «Lapp» var to andre, skjønt grensen mellom dem var ikke klart definert. Sagt som meget forenklet: når telleren kom, skulle personer registreres på skjemaet som kvæn, fin eller lap, eller en blanding av dem. Var de norsk, ble rubrikken på skjemaet stående tomt. Kartene som nå skal publiseres er bygget på opplysninger om kvener gitt i den originale folketellingen fra 1865.

Det foreligger per i dag ingen forskning eller publikasjoner som tar for seg en kartlegging av den kvenske befolkningen for hele Finnmark fylke sett under ett. Enkeltstudier finnes, men fra avgrensede geografiske områder, som i Øst-Finnmark (eks E Niemi) og Nord-Troms (eks. H Guttormsen). Se ellers Ryymin, T og Karikoski, E: Kvensk forskning, 2001.

Velkommen! Tervettulemaa!

For mer informasjon:

Kaisa Maliniemi

Prosjektleder, Kvensk institutt

Kaisa.Maliniemi@kvenskinstitutt.no

Tel. + 47 46548928