Den kvenske språkhøsten er i gang!

I høst har kvenorganisasjonene og institusjonene et vel av kvenske språk- og kultur kurs å tilby. For å kompensere på manglende formell Kvensk tilbud på universitetet i Tromsø denne høsten har Norske Kveners Forbund, Halti Kvenkultursenter og Storfjord språksenter satt i gang et omfattende kurstilbud fra Nordreisa i nord, til Oslo i sør. I helgen starter første kurshelg på Storslett i Nordreisa, og parallelt arrangerer Qven Østland tilbud i helga i Oslo. Se det omfattende kurstilbudet her.

Nybegynnerkurs i kvensk i Nord- Troms (Storslett i Nordreisa)
Kurset er over 30 timer, og blir 3.-5. september og 1.-3. oktober. Det behøves ingen forkunnskaper for å ta kurset.
Halti kvenkultursenter IKS arrangerer nybegynnerkurs i kvensk! Kurset er over 30 timer, og kurslærer er Terje Aronsen fra Kvensk institutt. Kurset er lagt opp over to helger, og koster 100,-. Det kreves ingen forkunnskaper. Kurssted er Halti- bygget på Storslett. Kurset holdes 3.- 5. september og 1.- 3. oktober. Velkommen! Påmelding til: Halti kvenkultursenter IKS Hovedveien 2 9151 Storslett, Kvenkultursenter@halti.no eller telefon 91104059. Her er eventen!

Kurs i Kvensk språk i Oslo høsten 2010

Mange medlemmer gjennomførte et vellykket og lærerikt nybegynnerkurs i kvensk språk høsten 2009. Vi planlegger nå et nytt 30-timers nybegynnerkurs i september/oktober, og et påfølgende 30-timers videregående kurs. Det blir helge- og kveldssamling i tillegg til selvstudium. Kursene er rettet både mot de som ikke kan kvensk og de som kan noe fra før. Så sett av tid til språkkurs i høst.

Grunnkurset starter 4.september med Rønnaug Høybakken som lærer. Her er eventen!

Grunnkurset er rettet både mot de som ikke kan kvensk og de som kan noe fra før. Noen av oss som tok grunnkurset i Oslo høsten 2009 skal ta det på nytt. Det gleder vi oss til dette.
Videregående kurs starter 16.oktober med Terje Aronsen og Rønnaug Høybakken som lærere. Det er beregnet for de som har tatt grunnkurset, eller har et grunnlag i kvensk språk fra tidligere. Da skal vi lære å lese og skrive kvensk

Hvis det blir mange påmeldte, så prioriteres medlemmer.

Planlagt 30 timers grunnkurs: Planlagt 30 timers videregående kurs:
Lørdag 04.9.10, kl.15.00-18.00 = 3 t Lørdag 16.10.10, kl. 15.00-18.00 = 3 t
Søndag 05.9.10, kl.12.00 -17.00 = 5 t Søndag 17.10.10, kl. 12.00-17.00 = 5 t
Onsdag 08.9.10, kl. 18.00-20.00 = 2 t Onsdag 20.10.10, kl. 18.00-20.00 = 2 t
Onsdag 15.9.10, kl. 18.00-20.00 = 2 t Lørdag 30.10.10, kl. 15.00-18.00 = 3 t
Lørdag 18.9.10, kl. 15.00-18.00 = 3 t Søndag 31.10.10, kl. 12.00-17.00 = 5 t
Søndag 19.9.10, kl. 12.00-17.00 = 5 t Onsdag 03.11.10, kl. 18.00-20.00 = 2 t
Onsdag 22.9.10, kl. 18.00-20-00 = 2 t Onsdag 10.11.10, kl. 18.00-20.00 = 2 t
Lørdag 2.10.10, kl. 15.00-18.00 = 3 t Lørdag 20.11.10, kl. 15.00-18.00 = 3 t
Søndag 3.10.10, kl. 12.00-17.00 = 5 t Søndag 21.11.10, kl. 12.00-17.00 = 5 t
Til sammen 30 t Til sammen 30 t

STED : Finsk-norsk kultur Institutt, Kristian Augusts gate,
Sangerhallen v/ Majorstua stasjon, Oslo

KOSTNADER : Alle må påregne en liten egenandel.

Kvensk språk og sang kurs – i Storfjord høsten 2010

Finskspråklig sang- og visegruppe for barn

SKIBOTN, samfunnshuset

Annenhver onsdag, klokken 1730-1900 (Ikke 20.10)

Kursperiode 8.9.10-1.12.10

Instruktør: Silja Skjelnes-Mattila

Nybegynnerkurs i finsk/kvensk

HATTENG, biblioteket

Hver tirsdag (NB Ikke 28.9.)

Kursperiode 14.9-26.10

Lærer: Silja Skjelnes-Mattila

Ingen kursmateriale.

Nybegynnerkurs 2 i finsk/kvensk (fortsettelse fra våren)

SKIBOTN, samfunnshuset

Annenhver torsdag, klokken 18-20

Kursperiode 9.9.10-2.12.10 (Ikke 21.10)

Lærer: Silja Skjelnes-Mattila

Kursmateriale: Suomea suomeksi 1, Olli Nuutinen 2007

Boka kan kjøpes på kurset.

Kurs i kvensk/ finsk folkemusikk

SKIBOTN el HATTENG (avhengig av påmeldinger)

24.-25.9 (fredagskveld og hele lørdag)

Storfjord språksenter og Revontuli-opisto (Fin) arrangerer et gratis folkemusikk-kurs.

Kurset tar for seg kvenske/finske folkesanger som er presentert i sangboken Maastamuuttajien laulu (Matti Yli-Tepsa og Merru Ylivaara, 2008)

Lærer på sangworkshop: musikklærer Merru Ylivaara

Lærer på instrumentworkshop: musiker/artist Jukka Hannula

Kurset er beregnet på både barn og voksne. Deltagere på instrumentworkshop må ha med egne instrumenter. Kurset avsluttes med felles konsert på lørdag 25.9.

Kursspråk: finsk (og engelsk). Her er eventen!

I tillegg har Storfjord språksenter et stort samiskspråklig tilbud i høst.

Det er påmelding til alle kurs. Påmelding innen 3.9. dersom ikke annet er oppgitt, til silja.mattila@storfjord.kommune.no.

Følg med på Storfjordkommunes hjemmeside!