Tiden taler for et nytt kvenmuseum i Vadsø!

[slide]

(trykk på bildet for å bla videre)

Vadsø kommune søker om statlig støtte til å bygge et nytt Ruija kvenmuseum i Vadsø. Det er mer aktuelt enn noen gang med et nytt museumsbygg for den nasjonale minoriteten kvenene. Kvenene er den offisielle betegnelse på finsktalende som har vandret fra Nord-Finland og Nord- Sverige til Nord-Norge over tid, særlig på 17- og 18-hundretallet. I dag omfatter ”kvener” alle med finsk språk- og kulturbakgrunn og deres etterfølgere som kom til Norge før 1945. Definisjonen baserer seg på selvidentifikasjon, og en del ønsker å bli omtalt som norsk-finske eller finskættede.

Tegningene til et nytt Ruija kvenmuseum har lenge vært klare og er blitt et spesielt prosjekt med navnet ”Object of ideas”. Forprosjekt er gjennomført inklusive skisse til utstilling, utarbeidet av en faglig utstillingsgruppe og gjennom ulike prosjekter. Bygget vil bli et signalbygg i Norges nordøstligste område og et viktig nasjonalt symbol siden Ruija kvenmuseum er hovedmuseum for kvenkultur og finsk kultur i Norge. Vadsø hadde den største innvandringen og ble kalt ”kvenenes hovedstad”.

Museum for en nasjonal minoritet i et nordområde- og samtidsperspektiv. Det er svært viktig å få et museumsbygg for kvenene som nasjonal minoritet. Dagens debatt om etnisitet og språk aktualiserer bygningen. Det kommer nye innvandrere til området – både fra fjern og nær – som utvider perspektivet på migrasjon og etnisitet. Det vil trekke trådene fra tidligere finsktalende migranter til dagens asylsøkere og innvandrere. Nettopp derfor er det mer aktuelt enn noen gang med et moderne museum midt i et gammelt fleretnisk og flerkulturelt område. Man kan peke på flere ting som aktualiserer et nytt museumsbygg for den nasjonale minoriteten kvenene.

Vadsø museum-Ruija kvenmuseum er en del av Varanger museum IKS, som består av avdelinger i Sør-Varanger, Vardø og Vadsø. Museet er et kunnskapssenter for grensehistorie, pomorhistorie, kvenhistorie og områdets lokalhistorie.

Varanger museum vil ha en aktiv samfunnsrolle og være kulturfaktor i Norges nordøstligste hjørne.

Museet har allerede et nært samarbeid med andre institusjoner på Nordkalotten – i Nord- Norge, Sverige, Finland og Russland. De mange kulturer i området og de ulike tema sees i en større nordområdesammenheng og samarbeidet med nabolandene vil videreutvikles.

Nødvendig med nytt bygg

Vadsø museum holder i dag til i fredede bygg som skal ivaretas i framtida. Det er nødvendig med et nytt bygg for å forvalte samlingene og for å utvikle forskning og formidling. Et nytt bygg er nødvendig for å oppfylle myndighetenes krav til moderne museumsdrift. Prosjektet ”Object of Ideas” fyller disse kravene og vil bli et bygg med en klar, praktisk og spennende inndeling av museumsarbeidet.

Nybygget vil bli knyttet til biblioteket, noe som vil bety nærmere samarbeid og et stort kulturtilbud for befolkningen og for ungdom i området. I tillegg vil signalbygget bli et viktig kultursenter som vil få stor betydning for næringslivet og reiselivet i området. Ruija kvenmuseum vil bli en kulturarbeidsplass med mulighet for utvikling i et fylke som satser på kulturarbeidsplasser, og fylkeskommunen har allerede gått inn med støtte til bygget.

Prosjektet vil:

  • trekke besøkende til området
  • ha ringvirkninger for næringslivet
  • gi mulighet for samarbeid om felles kompetanseheving
  • ha en sal for 100 personer som kan høre foredrag eller se film
  • kunne ta imot vandreutstillinger og kunstutstillinger
  • bli et viktig landemerke som vil sette fylkeshovedstaden Vadsø på det nasjonale kartet

Kontaktinformasjon:
ordfører Svein Dragnes, Vadsø kommune, svein.dragnes@vadso.kommune.no
tlf 78942301/92 04 23 01

museumsdirektør Sigrid Skarstein, Varanger museum IKS
sigrid.skarstein@varangermuseum.no,

tlf 40 46 29 57/ 78 94 28 90, www.varangermuseum.no