KVÆNSK SPRÅK, STATUSHEVING!

Minoritetsspråkpakten - European Charter for Regional or Minority Languages

Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveenliitto på årsmøtet, 21. Mars vedtatt følgende resolusjon. Kvænsk språk ble anerkjent som eget språk av den norske regjeringa, den 26. april 2005.

Den europeiske pakten for regions- og minoritetsspråk har også et nivå III. Samisk i Norge, meänkieli i Sverige og de mange av minoritetsspråkene i Europa er på dette nivået. Kort sagt kan man si at på dette nivået har regjeringene forpliktelser ovenfor den nasjonale minoriteten det gjelder. Regjeringa har plikt på seg til å møte minoriteten rundt bordet, og den må sammen med minoriteten bli enige om minst 35 av de paragrafene som språkpakten inneholder.

RK/P krever at den norske regjeringa, så fort som mulig, hever statusen på kvænsk språk fra nivå II til nivå III.

Resolusjonstekst opprinnelig fra Ruijan Kväänit – Pyssyjokilaiset/RK – P, Norske Kvæner – Børselv/NK – B