Hilsen til årsmøtet til Svenske Tornedalingars Riksforbund Torniolaaksolaiset (STR-T)

Svenska tornedalingars riksförbund-TornionlaaksolaisetPå vegne av Norske kveners forbund sender jeg en hilsen til STR-Ts årsmåte.NKF har aldri vært større og nærmer seg 1000 medlemmer. Vi har nå 11 lokallag fra Øst-Finnmark til Sør-Norge. Vi har nettopp gjennomført vårt landsmøte. På Landsmøtet til Norske Kveners Forbund i Alta i ble Rune Sundelin enstemmig gjenvalgt som leder for forbundet. Vi hilser vår søster organisasjon i øst.


Vi har vedtatt en meget ambisiøs hanlingsplan.
Handlingsplanen inneholder flere sentale punkt som det skal arbeides med for
å nå, dette krever stor innsats og også godt samarbed også på Nordkalotten:
– Få opprettet Kvensk Kulturfond.
– Kvensk språk heves til trinn tre i henhold til det Europeiske
Språkcharteret.Dette har dere oppnådd i Sverige.
– Bred utredning av kvenske rettigheter.
– Statlige institusjoner, regionale institusjoner og kommunene må forpliktes
til å involvere og ta med kvenene i de fora som behandler
saker som angår kvenene. Dette syndes de mot på alle nivåer i
Norge.
– Samarbeidsavtaler med fylkeskommunene i Nord-Norge på plass i løpet av
2010. Fylkeskommunene er positive til samarbeid.
– Arbeide for at minoritetsretighetsperspektivet innarbeides i alt
planarbeid på regionalt og lokalt nivå.
– Medietilbudet må være på plass med
– Daglige radiosendinger i løpet av 2010, – Ukentlige tv-sendinger i løpet
av 2011. Her ser vi opp til Sverige med Meän raatio som vi kan høre på
internett. Jeg tror Meän Raatio er viktig også i Norge
– Påvirke Den norske kirke til mer aktivt å inkludere kvenene i sitt virke.

Som et innspill til Regjeringens nye strategidokument for
nordområdeutvikling – Nye byggesteiner i nord har NKF utviklet en egen
prosjektplan for kultur- og språksamarbeid i det østersjøfinske
språkområdet.

Flaggsaken har igjen vært debatert og flere forslag presentert. Vi inviterer
til samarbeid blant kvenene på Nordkalotten om flagg og håper det snart
kommer et forslag vi kan enes om.

De skjer positive ting for kvensk språk og kultur i Norge, selv om det er
langt igjen, og her er samarbeid med Str-t viktig.
Både Troms Arbeiderparti og Finnmark Arbeiderparti har på sine årsmøter
nettopp vedtatt positive uttalelser med støtte til kvensk språk og kultur.

TIL LYKKE MED ÅRSMØTET

Helge Huru på vegne av Norske Kveners forbund Ruijan