Rune Sundelin gjenvalgt som leder

Sundelin gjenvalgt
Sundelin gjenvalgt

På Landsmøtet til Norske Kveners Forbund i Alta i Helga ble Rune Sundelin enstemmig gjenvalgt som leder for forbundet.

Sundelin har vært leder for NKF i to år, og i den perioden har forbundet vokst både i antall lokallag og medlemmer.  Organisasjonen har utviklet seg til å bli en organisasjon med stor betydning for å ivareta kvenske interesser, og nyter respekt både nasjonalt og internasjonalt.

Leder Rune Sundelin  takker Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud for talen til landsmøtet.