Qvän Østlandet – åpent møte i Oslo 6. mars

DEN SISTE VENDING I KVENDEBATTEN – hva dreier den seg om?

Qvän Østlandet har invitert professor Einar Niemi ved Universitetet i Tromsø til å avklare forhold vedrørende en del begreper benyttet i den senere tids debatter og avisskriverier i Nord-Norge. Bakgrunn for dette er at noen kvener, særlig i/ fra Øst-Finnmark, ikke vil være kvener. Begreper som finlendere, finner, norskfinner, finsk-norske, kven-finske o.l. er benyttet.

I boken «Den finske arven»,  ble det hele framstilt som en finsk innvandring. Boka ble  presentert på Finsk-norsk kulturinstitutt i januar og her var også statsrådene fra Øst-Finnmark tilstede.

Det kan se ut som myndighetene bidrar til forvirring ved å nytte den begrensede støtte til kvensaken til å spre denne også til «enheter» som motarbeider kvenenes oppvåkning/revitalisering, – med argumenter om støtte til mangfold.I 1999 ratifiserte Norge Europarådets rammekonvensjon om vern av nasjonale minoriteter av 1994. Et viktig bakgrunnsdokument er FNs konvensjon av 1966 om sivile og politiske rettigheter. Gjennom å inkorporere denne konvensjon i menneskerettighetsloven av 1999 er dette prinsipp blitt en del av norsk lovverk.

I Norge er kvener, blant flere regnet som en nasjonal minoritet, dvs. har rettigheter som en minoritet. Også språket kvensk ble endelig anerkjent i 2005 etter å ha vært benektet siden 1935/36.

Det blir anledning til spørsmål og diskusjon etter Einar Niemis foredrag.

Øvrig program er :

  • Salg av kvensk mat(voksne kr. 150.-/ studenter og pensjonister 75. -/ barn 50.-) Drikke.
  • Sosialt samvær med sang og musikk.
  • Utlodning.

Dato : Lørdag 6. mars 2010

Tid : Kl. 14.00 ( Årsmøte fra kl. 12.00-13.30)

Sted : Sangerhallen, Majorstua T-banestasjon, i rød mursteinsbygning på enden av plattform mot sentrum. Se etter skilt merket Kvenmøte. (T-banene vestover stopper på Majorstua, det gjør også trikkene. Mange parkeringsplasser ved Vigelandsparken/Frognerbadet.)

Velkommen – medlemmer og ikke-medlemmer, kvener og andre interesserte!