Videreutdanning i kvensk i Alta 2010

Etter- og videreutdanningskurs i kvensk i Alta 2010

Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø v/ Institutt for språkvitenskap tilbyr våren 2010 følgende kurs:

  • Kvensk litteratur/kultur, 15 stp. • Kvensk språk, 15 stp.

Søknadsfrist: 1. desember 2009, For mer info, se http://hifm.no/kvensk

Høgskolen i Finnmark ,9509 ALTA
Tlf. 78 45 05 00, Faks 78 43 44 38, E-post: post@hifm.no