Språk-kafe og åpent møte på Storslett torsdag 19. November.

Halti Kvenkultursenter og Norske Kveners Forbund inviterer til språkkafe og åpent møte på Kvenkultursenteret torsdag 19. November.

Norsk-Finsk Forening i Nord- Troms og Qven og sjøsamisk forening i Kvænangen er spesielt invitert, men også andre kvener fra nordfylket er selvsagt velkommen.

Dette er en fin anledning til å møtes, og kanskje finne felles samarbeidsprosjekter for framtiden.

Lise Vangen fra Kvnekultursenteret vil være der, og det vil bli anledning til å diskutere planene for Baaskifestivalen med mer.  Hele forbundssstyret til kvenforbundet vil også være der, og det vil bli rom for å diskutere hva som bør arbeides med forover.

Det går rykter om at også kvener fra Alta vil stille, så da blir det forhåpentligvis hele tre lokallag representert!

Program

18.00.  Halti kvenkultursenter står for  språkkafe klokken for både nye og drevne språkbrukere, benytt sjansen til å få snakke kvensk eller finsk med andre språkbrukere.  Det blir enkel servering av både vått og tørt.

19.00 NKF/RK holder åpent møte i samarbeid med lokallagene. Dette er anledningen for å knytte kontakter mellom lokallagene og med forbundsstyret, og til å være med på å stake ut kursen for kvenarbeidet forover.