NKF/RK støtter Skibotnsenteret

Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto har vedtatt å støtte LHL sitt rehabiliteringssenter i Skibotn, som igjen er truet av nedleggelse.  Vi har skrevet brev til Helse og omsorgsdepartementet med oppfordring til å legge press på Helse Nord for å i større grad kjøpe plassene ved senteret…

Til Helse og omsorgsdepartementet

Skibotnsenteret, viktig  for den kvenske nasjonale minoriteten!

I høst har igjen LHL sitt rehabiliteringssenter på Skibotn igjen vært truet av nedleggelse. Dette har nærmest blitt en årviss foreteelse, og må oppleves som svært vanskelig for de ansatte.

Å ha et Nord-Norsk alternativ når det gjelder rehabilitering av hjerte og lungepasienter er viktig, og dette har til fulle vært fremhevet gjennom ulike media av flere av de som har benyttet tilbudet.

Det er imidlertid en faktor som ikke har vært belyst tilstrekkelig, og det er betydningen av Skibotnsenteret i den kvenske bygda Skibotn.  Skibotn er i dag en av de mest levende kvenske bygdene i Nord-Troms, og kan vise til lange og rike kvenske historiske tradisjoner.  Skibotnsenteret er en hjørnesteinsbedrift i Skibotn, og den største private arbeidsplasser i Skibotn.

Norge har et betydelig ansvar for å ta vare på kvensk kultur, og det viktigste for å ta vare på kultur er å sikre levedyktige samfunn der kulturen kan utvikle seg.  Dette har Norge forpliktet seg til gjennom bl.a. ratifisering av Rammekonvensjonen for beskyttelse av Nasjonale minoriteter.

Ved å sikre Skibotnsenteret fortsatt drift er man med på å gjøre vilkårene for kvensk kultur bedre!

Vi ber derfor departementet legge press på Helse Nord for å ta i bruk de plassene som rehabiliteringssenteret har kapasitet til, dette er ikke bare god helsepolitikk og distriktspolitikk, det er også god nordområdepolitikk og minoritetspolitikk!