Halti kvenkultursenter IKS`s planer for Paaskiviikko/Baaskiuka 2010.

Lokalt engasjement er en forutsetning for at dette skal lykkes. Derfor oppfordres alle som ønsker større synliggjøring av kvensk i Nord- Troms til å stille opp på møtet i sin hjemkommune.

Her er pressemeldingen;

Vil du ha større synliggjøring av kvenkultur i Nord- Troms?

Da behøver vi deg nå!

Halti kvenkultursenter IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Nordreisa, Kvænangen, Kåfjord, Storfjord og Lyngen, samt Troms fylkeskommune. Kvenkultursenteret skal arbeide for å synliggjøre og fremme kvensk kultur, språk, historie og identitet. Paaskiviikko 2010, kvenske kulturdager i Nord- Troms. Halti Kvenkultursenter IKS arbeider etter ideen om Paaskiviikko/ Baaskiuka 8. – 14. Juni 2010.Dette innebærer at de eierkommunene som ønsker det, avholder hver sin Baaski- dag i egen kommune. Paaskiviikko/ Baaski- uka vil avholdes den andre uka i juni 2010 og helga forbeholdes Nordreisa som vertskommune for Halti kvenkultursenter.En forutsetning for at dette kan realiseres, er lokalt engasjement.I forbindelse med dette, ønsker vi å invitere til åpne møter om avviklingen av Paaskiviikko/ Baaskiuka 2010. Vi inviterer enkeltpersoner med interesse av kvenkultur, lag og foreninger som kan tenke seg å delta på arrangementet, og andre.  Formålet med møtene er å se om det er interesse for et slikt arrangement og eventuelt etablere arbeidsgrupper i de ulike kommunene.

Ønsker du en mer synliggjøring av kvensk i din kommune?

Har du synspunkter/ ideer?

Kan du/dere tenke deg å hjelpe litt til med avviklingen av arrangementet?

Har du, din forening eller ditt lag noe å bidra med til på arrangementet?

Annet?

Møt opp i din kommune for en prat:

·         Nordreisa/  Raisi

Møt opp på Halti onsdag 28. Oktober klokka 17.00

·         Kåfjord / Kaivuono

Møt opp på kommunehusets kantine, Olderdalen. Torsdag 29. Oktober klokka 19.00.

·         Lyngen / Yykeä

Møt opp på kommunehuset i Lyngen, Lyngseidet.Kommunestyresalen onsdag 4.nov. kl. 1900.

·         Storfjord / Isovuono

Møt opp på kommunehuset i Storfjord, Hatteng, møterom 3, tirsdag 10. November klokka 18.00.

·         Kvænangen / Naavuono

Møt opp på Kvænangen samfunnshus torsdag 12. November, klokka 19.00.

Vi håper på godt fremmøte!
Spørsmål? Ta kontakt med:Halti kvenkultursenter IKSv/ Lisa Vangentelefon 911 04059e- post: kvenkultursenter@halti.no