Ny leder for Halti Kvenkultursenter

Det er tilsatt ny leder ved Halti kvenkultursenter IKS, Nordreisa, Johanne Sommersæter, som har hatt denne stillingen til nå, har begynt som lærer ved Nordreisa videregående skole. Lisa Vangen er tilsatt i  60% stilling, med en kontordag i uka ved Halti næringshage og resten fra  hjemmekontor i Manndalen. Lisa vangen er 34 år og er fra Manndalen i Nord- Troms. Hun har kvensk tilknytning og er engasjert i kvensaken. Av utdannelse har hun hovedfag i Planlegging og lokalsamfunnsforskning fra Universitet i Tromsø,  studier i kvensk språk og kultur UiTø. NKF/RK ser fram til samarbeidet.