Kvensk språkkurs i Oslo i oktober – tid for påmelding!

Lørdag 17. oktober starter kvensk språkkurs i Oslo i regi av Qvän Østlandet. Det blir helge- og kveldssamling i tillegg til selvstudium. Kurset blir økonomisk og faglig støttet av Kvensk Institutt.  Kurset er rettet både mot de som ikke kan kvensk og de som kan noe fra før.

Tidpunkt for kurset er følgende datoer:

Lørdag 17 oktober kl. 1500 – 1800
Søndag 18 oktober kl. 1200 -1700
Onsdag 21 oktober kl.1800 – 2000
Onsdag 28 oktober kl. 1800 – 2000
Åpent møte med foredrag  på kvensk lørdag 7.nov. kl. 1500. (Egen invitasjon kommer.)
Søndag 8 november kl.1200 – 1700
Onsdag 11 november kl.1800 – 2000
Onsdag 18 november kl.1800 – 2000
Lørdag 28 november kl. 1500 – 1800
Søndag 29 november kl. 1200 – 1700

Sum : 29 timer

Sted : Sangerhallen v/ Majorstua stasjon, Oslo
Kostnader : Alle må påregne en liten egenandel.

Kursleder blir Terje Aronsen assistert av Rønnaug Høybakken. Hvis det blir mange påmeldte, så prioriteres medlemmer av Qvän Østalndet.

PÅMELDING INNEN 4. OKTOBER til

Qvän Østlandet
v/Anne Wilhelmsen
John Brandts vei 1
0860 Oslo

tlf. 90510879 eller e-post:  annewilhelmsen@hotmail.com
eller til Svanhild Wilhelmsen e-post:  b.josefsen@c2i.net