Historieseminar i Skibotn

Det 34. nordnorske historieseminaret: Norsk-finske relasjonar arrangeres i Skibotn 25.-27. september i Skibotn.  Arrangør er  Institutt for historie Uitø i samarbeid med  Nord-Troms Museum.  Se det spennende programmet under..

Det 34. nordnorske historieseminaret: Norsk-finske relasjonar

Tidspunkt: 25.-27. september
Stad:
LHL-senteret i Skibotn
Arrangør: Institutt for historie. Samarbeidspartnar: Nord-Troms Museum

Program:

Fredag 25. september:

13.00                     Buss frå Tromsø

15-16:                   Registrering, kaffe

16-16.15:              Opning

Politiske rammer:

16.15-16.40:        Ambassadør Peter Stenlund: Norsk-finske relasjonar

16.40-17.05:        Max Engman: 1809 og oppkomsten av det moderne Norden

17.05-17.30:        Stian Bones: Finland i den nordiske balansen under den kalde krigen

17.30-18.15:        Spørsmål og diskusjon

19.30:                    Middag

Laurdag 26. september:

Internasjonale relasjonar og tryggingspolitikk:

09.00-09.25:        Maria Lähteenmäki Grensedragningar og interaksjon på Nordkalotten

09.25-09.50:        Konstantin Zaikov: Relasjonen Norge-Finland-Russland 1809-1905

09.50-10.15:        Rolf Inge Larsen: Læstadianisme og finsk fare

10.15-11.00:        Spørsmål og diskusjon

11.00-11.30:        Kaffe

Migrasjon og kultur

11.30-11.55:        Helge Guttormsen: Kvensk innvandring

11.55-12.20:        Maud Wedin: Skogfinnar og kvenar – ei samanlikning

12.20-12.45:        Einar Niemi: Diskusjonen om kvenane som nasjonal minoritet

12.45-13.30:        Spørsmål og diskusjon

13.30-14.30:        Lunsj

14.30-17.30:        Ekskursjon v. Nord-Troms Museum.

1730-17.55:         Teemu Ryymin: Synet på dei norske kvenane i Finland fram til 1940

17.55-18.15:        Spørsmål, diskusjon, avrunding 2. dag

19.30-                              Festmiddag. Kåseri ved Reidun Mellem